Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116760-119468

Musik

Musik kan användas på många sätt i vården: för att skapa en meningsfull vardag på äldreboenden, körsång för att det är glädjefyllt och stärker andningen för KOL-patienter eller erbjuder ett socialt och hälsobefrämjande sammanhang för personer med smärtproblematik eller psykisk ohälsa.

Läs mer om allt vad musicerande och musiklyssnande kan bidra med för människors välbefinnande och tillfrisknande på forskningssajten Den kulturella hjärnan. Som ett exempel: se klippet Meet Henry, vad som händer Henry, som lider av långt skriden demensjukdom, när han får höra sin favoritmusik från ungdomen.

Länsmusiken tillhör Region Stockholm och jobbar i hälsofrämjande projekt.

 

Musikterapi 

Musikterapi är en behandlingsform som erbjuder musikupplevelse, musikaliskt skapande och samspel. Det möjliggör för bearbetning i en trygg relation. Musikterapi har visat sig vara en värdefull metod under sjuk- och rehabiliteringsprocessens olika faser. Positiva erfarenheter har redovisats från tidig musikstimulering under pågående intensivvårdsbehandling till sena faser när patienter behöver stöd att hitta en ny identitet och lära sig leva med sin skada/sjukdom. Läs mer om Musikterapi och hör ett inslag från Sveriges Radio.