Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116760-118853

Musik

Musik kan användas på många sätt i vården: för att skapa en meningsfull vardag på äldreboenden, körsång för att det är glädjefyllt och stärker andningen för KOL-patienter eller erbjuder ett socialt och hälsobefrämjande sammanhang för personer med smärtproblematik eller psykisk ohälsa.

Många äldreomsorgsverksamheter i länet men även sjukhus beställer musik och andra konstnärliga program från kulturförvaltningens beställningsbara kulturbud. För vårdgivare knutna till Region Stockholm är programmen kostnadsfria och för kommunala dito ges en subvention med 50 procent. För särskilda skaparträffar, som är flexibla och anpassas efter deltagarnas förmåga att själva vara aktiva, ges en subvention på 70 procent.

Läs mer om allt vad musicerande och musiklyssnande kan bidra med för människors välbefinnande och tillfrisknande på forskningssajten Den kulturella hjärnan. Som ett exempel: se klippet Meet Henry, vad som händer Henry, som lider av långt skriden demensjukdom, när han får höra sin favoritmusik från ungdomen.

Stimulansmedel för att förstärka bemanningen med kulturkompetens går att söka hos Socialstyrelsen (länk)

Länsmusiken tillhör Stockholms läns landsting och jobbar i hälsofrämjande projekt.