Hoppa till huvudinnehåll

Höstens utbildningar inom kultur och hälsa

Video-kultur

https://www.youtube.com/watch?v=W08aMeXb7rs

Nyheter

Att få ta del av digitala kulturupplevelser ökar välmående för äldre och personer med funktionsnedsättning. I en studie som Betaniastiftelsen genomfört svarar sex av tio vårdanställda att de saknar möjlighet att erbjuda kultur digitalt. 

I mars 2020 startade följeforskningsprojektet om Dans för Parkinson på initiativ från Kompetenscentrum för kultur och hälsa, men situationen med covid-19 gjorde att både dansen och forskningen behövde ta en ny riktning.

Musiktrappa

Terapeutisk musikaktivitet för personer med demenssjukdom kan dämpa depressiva symtom och öka livskvaliteten. Det visar en genomgång av aktuell forskning som SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har genomfört. 

Kalendarium

Centrum för kultur, kognition och hälsa erbjuder en digital...
Centrum för kultur, kognition och hälsa erbjuder en digital...