Hoppa till huvudinnehåll

Video_dans

https://www.youtube.com/watch?v=xs3E7W8LL7A

Nyheter

Max Liljefors

Två geriatriska avdelningar på Nacka sjukhus har gjort så kallade konstvandringar med syftet att öka patienternas välbefinnande. Under 2018 studerade två forskare, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, konstvandringarna. Resultatet presenteras i rapporten Konst som resurs i geriatrisk vård.

Ruth Spargo och Joakim Lundström

Under hösten 2018 genomfördes ett musikaliskt pilotprojekt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset där barn och deras anhöriga fick uppleva levande musik två gånger i veckan under två månader. Nu kommer musikerna att återkomma vid ytterligare 15 tillfällen i sommar 2019.

Porträtt_LenaUggla

Lena Uggla, musikterapeut på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge, har disputerat vid Karolinska Institutet. Hennes forskning visar att musikterapi har en klinisk effekt hos barn som genomgår en hematopoietisk stamcellstransplantation (HCST), en etablerad behandling för barn med aggressiv leukemi.

Kalendarium

Inga aktiviteter hittades för vald månad.