Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116717-119488

Verksamhetsområden

Det finns många olika sätt att använda sig av kultur i vård och omsorg och det ska vara verksamhetens behov som styr. Kulturinsatser kan till exempel ha en rehabiliterande effekt och fungera som ett komplement till annan sådan behandling. Kulturaktiviteter kan också förebygga ohälsa bland annat genom att kreativa verksamheter upplevs stimulerande och skapar ett meningsfullt socialt sammanhang.  Kulturen kan också ha en viktig meningsskapande funktion i svåra stunder som i palliativ vård; vård i livets slutskede. 

Ta kontakt med Ulrika Lindblad: ulrika.lindblad@sll.se eller Malin Anclair: malin.anclair@sll.se om du är intresserad av att veta mer.