Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116729-118241

Utomlands

Centre for Medical Humanities (CMH) vid Durham Universitet, Storbritannien

Utforskar skärningspunkten mellan naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Grundat år 2000 och har idag tre stora tvärvetenskapliga forskningsprojekt. CMH samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO), Medical Royal Colleges, NHS Trusts, hälsorelaterade biståndsgrupper, vårdtagare, aktivistgrupper, kulturutövare och statliga konstorganisationer.

Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS), Aalborg universitet, Danmark

Knutet till undervisnings- och forskningsområdet inom musikterapi vid Aalborg universitet. Centrat verkar för att samla och förmedla forskningsrön om musikterapin i förhållande till olika klientgrupper.

Research Center for Culture and Health, University of Turku, Finland

Bedriver forskning och undervisning kring hälsa och ohälsa, behandling och medicinsk kunskap ur ett kulturellt perspektiv. Centret har fyra forskningsområden: 1) Kulturell kunskap om mänskligt sinne, 2) Den sårbara handlingskraften, 3) Multikulturell kommunikation, och 4) Konst, hälsa och välfärd.

WHO Collaborating Centre on Culture and Health, Storbritannien

Som ett led i expansionen av Världshälsoorganisationens arbete kring hälsans kulturella kontexter utnämndes Exeeter universitets Centrum för medicinsk historia i Storbritannien till ”WHO Collaborating Centre on Culture and Health” fram till år 2020. Utnämningen möjliggör nya samarbeten mellan WHO och medicinska historiker och samhällsvetare från en internationellt erkänd hubb för tvärvetenskaplig forskning. Målet är ökad kunskap om hälsans och välmåendets kulturella kontexter som ska förse beslutsfattare runtom i världen med ett bredare evidensunderlag.

Department of Global Health & Social Medicine, Harvard Medical School, USA

The Department of Global Health and Social Medicine använder sig av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning för att kontinuerligt söka utveckla den medicinska praktiken, tillhandahållandet av behandling samt utvecklingen av vårdavtal, lokalt och globalt.

Se även:
The Hastings Center, Garrison New York, USA
Philosophy and Medicine, Kings College, London, Storbritannien
The Institute for the Medical Humanities, University of Texas Medical Branch, USA 
HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, Medisinske fakultet, NTNU, Trondheim, Norge