Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 293-119481

Sundbybergs stad

Lis med gitarr

Lis Jacobsson är Sveriges enda heltidsanställda musikterapeut inom äldreomsorgen. Foto: Filip Carlsson. Syntolkning: Lis med sin gitarr.

Baserat på den forskning som visar att musik och sång kan ge stora positiva hälsoeffekter har Sundbybergs stad en heltidsanställd musikterapeut i äldreomsorgen. Målet är att öka de äldres välbefinnande och göra det lättare för dem att uttrycka sig, uppleva ett sammanhang och känna meningsfullhet. Musikterapeuten möter enskilda äldre utifrån särskilda remissunderlag, men arbetar också i större grupper, med musikens och sångens hjälp utgår terapeuten från den nivå som individen befinner sig på.

Musikterapi har funnits inom Sundbybergs äldreomsorg sedan 2009. Musikterapeuten är också den bärande länken i sommarjobbet Musik som omvårdnad som är ett samarbete mellan äldreförvaltningen och Sundbybergs kulturskola. Syftet är att skapa möten mellan generationer genom musik, sång, dans och rörelse samt att ge ungdomarna ett professionellt sammanhang att utveckla sina förmågor i som musiker. Musikterapeuten utbildar ungdomarna i bemötande och kommunikation med de äldre och hur musiken kan användas som ett terapeutiskt verktyg. 

Har du frågor, kontakta musikterapeut Lis Jacobsson: lis.jacobsson@sundbyberg.se