Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116748-119367

Södertäljes Kultur 365

I Södertälje finns Kultur 365. Det är ett avtalsreglerat kultursamarbete mellan social- och omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret. Målet är att skapa nya synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun med utgångspunkt i äldreomsorgens nationella värdegrund. Värdegrunden anger att vård- och omsorgsarbete ska präglas av trygga boendeförhållanden och en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Kultur 365 har i uppdrag att skapa både kontinuitet och överraskningar i utbudet av aktiviteter och att kultur ska finnas både i vardagen och till fest. Under 2016 genomfördes 775 aktiviteter som 12 250 personer tog del av. Detta möjliggörs av tre tjänster varav en samordnare, kallad Kulturmäklare och två så kallade PlaymÄkers och genom en nära samverkan med ett nätverk av aktivitetsutvecklare inom äldreomsorgspersonalen.

I Södertälje finns 35 aktivitetsutvecklare - en per enhet - och deras uppdrag är:

  • Att utveckla aktivitetsformer och aktiviteter på sin enhet.
  • Att informera, inspirera och vägleda övrig personal på enheten.

Tydlighet med vad som förväntas av en aktivitetsutvecklare/kulturombud underlättar för alla berörda. Kulturmäklaren och nätverket träffas ungefär tre gånger per termin.

Två  PlaymÄkers besöker vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter och mötesplatser dagligen för att skapa generationsmöten, väcka minnen och aktivera sinnen med hjälp av ny teknik och kultur. Under senare år har PlaymÄkers finansierats av statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Arbetssättet har väckt ett nationellt intresse och är under ständig utveckling.

Södertälje kommun: Kultur 365 (extern länk)