Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116820-119432

Skönlitteratur i vård och socialt arbete

Skönlitteratur i vård och socialt arbete 7,5 hp är en distanskurs på Mittuniversitetet i Sundsvall som riktar sig till studenter eller yrkesverksamma inom vård och socialt arbete samt till litteraturvetare. Den ger grundläggande litteraturvetenskapliga verktyg och visar hur skönlitterär text kan användas som verktyg vid människovårdande arbete. Med skönlitteratur och kreativt skrivande som utgångspunkt hålls samtal om etiska och existentiella spörsmål, med syfte att utveckla ett professionella förhållningssätt.