Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116737-119076

Rehabilitering med kultur

Dans_sjal

I Rehabilitering med kultur får deltagarna ägna sig åt dans, musik och målning. Foto: Filip Carlsson. Syntolkning: En kvinna ler och dansar med sjalar.

”Trots att jag hade ont mådde jag bättre psykiskt efter passen. Önskar att det fanns fler sådana här program som hjälper mig att slippa nedstämdhet.”

 ”Särskilt musiken hjälpte mot nedstämdhet. Även hemma mådde jag bättre när jag kom hem.”

Citat från anonyma deltagare

Kulturaktiviteter kan minska smärta och isolering

Under åren 2016-2018 pågick projektet Rehabilitering med kultur på Danderyds sjukhus Högspecialiserad smärtrehabilitering.

Läs nyheten om Danderydsrapporten här

Personer med långvarig smärta erbjöds rehabilitering med kultur två tillfällen per vecka under åtta veckor. Deltagarna fick kulturupplevelser som konsert, dansföreställning och konstvisning, och själva delta i aktiviteter inom dans, musik, slöjd, konst och film. Kulturprogrammen sattes ihop av Region Stockholms länskulturfunktioner. 

Gemensamt för deltagarna var att de lever med långvarig smärta, har basala kunskaper i det svenska språket, med delvist behov av språktolk. Resultaten visar att kulturaktiviteterna positivt påverkat deltagarnas smärtupplevelse, förbättrat det psykiska välbefinnandet, samt minskat känslan av isolering och utanförskap i samhället. 

Läs hela slutrapporten och resultaten från projektet här

Forskning om rehabiliteringens effekter

Projektet är unikt eftersom det beforskat både från humanistiskt och medicinskt håll. Kvalitativ forskning inriktning på deltagarnas erfarenheter och nytta av kulturaktiviteter i rehabiliteringen. Även kvantitativ forskning bedrivs genom omfattande enkätundersökningar före- och efter rehabiliteringen, samt efter ett år. Dessutom görs medicinska undersökningar genom blodprover, blodtryck och pulstagning före och efter rehabiliteringen. Utvärdering av rehabiliteringens effekter med resultat kan bidra till områdets evidensbasering och skapa rekommendationer för hur arbete med rehabilitering med kultur på sikt kan bedrivas.

Forskarteamet har bestått av Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, universitetslektor, rehab- och vårdutvecklare, Georg Drakos, docent i etnologi och Helena Bani-Shoraka, Senior Lecturer in Interpreting Studies.

Har du frågor, kontakta projektledare Annika Olin: annika.olin@sll.se