Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116747-118921

Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm arbetar främst med att stödja folkbiblioteken i länets 26 kommuner. Bibliotekens arbete kring kultur och hälsa ser olika ut från kommun till kommun, och samarbeten med lokala barnavårdscentraler, äldreomsorg och funktionshindersomsorg skiljer sig åt.

Läsfrämjande

En viktig del av biblioteksarbetet i kommunerna handlar om generella läsfrämjande insatser som också gynnar hälsan, till exempel läsecirklar och skrivarkurser. Bokleveranser till kommuninvånare som inte själva kan komma till biblioteket och läsinspiration för lokala högläsare och läsombud är andra sätt.

Regionbiblioteket har tagit fram en metodbok kring lokal samverkan: Biblioteket i samspel med lokalsamhället.

Äldreomsorg och psykiatri

I boken Det är möjligt! har Regionbibliotek Stockholm tillsammans med flera andra läns- och regionbibliotek samlat olika ”recept” på hur biblioteken kan samverka med till exempel äldreomsorg och socialpsykiatri.

Regionbiblioteket har även i ett samarbete med Svenskt demenscentrum och Demensförbundet publicerat tidningen Möten med litteratur som ger inspiration och kunskap om hur litteraturen kan bidra till en höjd livskvalitet för personer med demens och deras anhöriga.

Biblioterapi

Inom litteratur och läsfrämjande har Regionbiblioteket kunskaper och nätverk inom fältet terapiformen biblioterapi och Shared Reading, en metod för högläsning och samtal i grupp i bibliotekssammanhang.

Läs mer om bibliotekens och litteraturens roll för hälsa här.