Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116780-118196

Region Skåne

Region Skåne är långt framme i arbetet om hur kultur på olika sätt kan verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. Insatserna rör främst äldreomsorgen, psykiatrin och barn- och ungdomssjukvården. Här arbetar man tvärsektonellt: kultursektorn samverkar med både hälso- och sjukvården, omsorgen samt folkhälsoområdet.

Kultur en självklar del av vardagen

Region Skåne arbetar framförallt med kunskapsspridning, nätverksbyggande och stöd till verksamheter och projekt. Visionen är att kultur ska bli en naturlig och självklar del i hälso- och sjukvårdens och äldreomsorgens vardag. Region Skåne fördelar stöd till kulturaktörer och till de prioriterade områdena barn- och ungdomssjukvård, psykiatri och äldreomsorg som ger patienter, boende och personal nya möjligheter att ta del av kultur genom ett uppsökande kulturarbete.

I längre samarbetsprojekt mellan kulturaktörer och vårdens företrädare sker ett utbyte och man får möjlighet att lära av varandra. Verksamheten styrs av en förvaltningsövergripande och politiskt antagen strategi- och handlingsplan, som visar på vikten av samarbete mellan olika politikområden.

Minneskorgar och hemslöjd

Några exempel ur verksamheten är Skånes Hemslöjdsförbund som erbjuder äldreomsorgen i Skåne Minneskorgar för utlåning. Föremålen i korgarna berättar om handens arbete där syn, känsel, lukt och ljud kan medverka till upplevelsen. Som stöd i arbetet erbjuder hemslöjdskonsulenterna fortbildningsdagar som ger kunskap om hemslöjdens historia och tradition, möjlighet att prova på olika slöjdtekniker och tips på enkla slöjdaktiviteter att göra tillsammans med de äldre.

Riksteatern Skåne, Konstfrämjandet Skåne och Musik i Syd erbjuder scenkonst-, konst- respektive musikprojekt till kommunernas äldreomsorg. Riksteatern Skåne erbjuder även subventionerade barn- och ungdomsföreställningar inom barn- och ungdomssjukvården. Föreningen Clownronden gör i sin tur regelbundna och schemalagda besök på samtliga barn- och ungdomsavdelningar och mottagningar på de skånska sjukhusen.

Dans för Parkinson

Skånes Dansteater erbjuder dansworkshoppar för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. Såväl tempo som innehåll anpassas efter individernas förmåga. Workshopparna leds av dansare från Skånes Dansteater och varje tillfälle avslutas med fika. Detta arbete bygger på den metod som David Leventhal från Dance for PD på Mark Morris Dance Group i New York utarbetat och och dansteaterns dansare är utbildade i denna metod. Metoden är evidensbaserad.