Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116782-119477

Region Östergötland

Region Östergötland genomför ett flertal insatser inom området kultur och hälsa. En större satsning är Må bra med kultur som sedan 2012 ingår i Region Östergötlands hälso- och sjukvårds ordinarie verksamhet, som ett komplement till vård och behandling. Aktiviteterna genomförs i mindre grupper och erbjuds i Kisa, Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping.

Målgruppen för Må bra med kultur är patienter med stressrelaterade besvär, oro eller smärta och som har varit i kontakt med kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut eller annan behandlande vårdpersonal. Aktiviteterna är specifikt anpassade för målgruppen och inriktas mot skapande, sång, litteratur, dans, natur och trädgård. En särskild satsning med inriktning mot ungdomar görs liksom en Må bra med dans-satsning. Regionen avser att genomföra fortbildningar och certifieringar av de ledare som håller i Må bra med kultur-insatserna för att stärka kompetensen i kunskapsområdet kultur och hälsa. En film om satsningen finns här.

Biblioterapi på biblioteken

En bred utredning har genomförts av Regionbibliotek Östergötland om möjligheten att arbeta brett med biblioterapi på biblioteken. Det behövs en fortbildning för bibliotekspersonal om biblioterapi, forskning och metoder för att kunna ta nästa steg. En biblioterapiverksamhet bedrivs inte av terapeuter och ska inte heller ses som en terapiform. Däremot kan de tankar som kommer fram under en biblioterapiverksamhet ligga till grund för terapeutiska samtal med till exempel psykolog eller kuratorer. Biblioterapi är snarare ett paraplybegrepp för olika typer av läsfrämjandeinsatser för människor med någon form av ohälsa och ofta i kombination  med social isolering.

Norrköpings stadsbibliotek har i flera år arbetat med projektet Människor mellan raderna i samarbete med socialtjänsten som riktade sig till missbrukare. Ett annat initiativ i samarbete med Studieförbundet Sensus är satsningen på medlemmar i SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd).

Tango med Parkinsonspatienter

I Region Östergötlands län kan personer med Parkinsons sjukdom även delta i tango som en del i sin rehabilitering. Regionen har tagit fasta på att dans ger hälsobringande effekter och att rörelsen och närheten i dansen minskar symtomen vid Parkinsons sjukdom. Se ett klipp från projektet här.

 

”Dansa tango fick vi lära,

så våra partners kommer nära.

Glatt och trevligt att prova på,

och nya vänner få.”

Citat från deltagare