Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116778-119475

Region Jönköpings län

I Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2012-2014 tydliggjordes vikten av att etablera hållbara strukturer inom området kultur och hälsa. Sedan 2013 är Kultur för hälsa ett prioriterat område. Kultur för hälsa är ett samlat begrepp för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser med kultur som verktyg. Det är regionens folkhälsoenhet som bedriver verksamheten. Arbetet leds av en brett förankrad styrgrupp som är godkänd av regionledningen. Syftet med organisationen är att öka samverkan och dra nytta av länets olika satsningar, så att medborgarna i hela länet kan ta del av kultur av hög kvalitet oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning, ursprungsland eller var i länet de bor.

Kulturunderstödd rehabilitering

Mer konkret är regionens kulturarbete för hälsa brett. Här ingår Kulturunderstödd rehabilitering som är en arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som är sjukskrivna för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller smärta med återgång i arbete som mål. Rehabiliteringen pågår under tio veckor med två aktiviteter per vecka och avslutas med en återträff tre veckor efter avslutad rehabilitering. Exempel på kulturaktiviteter är eget skapande som målning, tovning och slöjd, körsång, dans och rörelse. Gruppen tar också del av kulturupplevelser som konserter, teaterföreställningar och utställningar.

Samarbetspartners är länets kommuner, bildningsförbund och lokala kulturaktörer för att få en hållbar organisation. Kommuner som är med i samverkansmodellen är Jönköping, Habo, Mullsjö, Vetlanda, Värnamo, Gislaved och Vaggeryd.

Dansa utan krav

Regionen bedriver bland flera olika insatser även Grön rehabilitering som vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär eller psykisk ohälsa. För närvarande erbjuder fyra kommuner Dansa utan krav. Målgruppen är tjejer 13-19 år som har problem med stress, oro, dålig sömn, nedstämdhet, ofta ont i huvudet, magont, värk i nacke och axlar. Gruppen träffas två gånger per vecka under åtta månader och prövar olika sorters dans med fokus på rörelseglädje och att ha roligt tillsammans. Varje danstillfälle innehåller också uppvärmning, danskoreografi, eget skapande, avslappning och reflektion. Utvärderingen har visat goda resultat.

Region Jönköpings län arbetar även med att öka personalens kunskap och om hur kultur kan användas i det dagliga vård- och omsorgsarbetet. Målet är att personer inom vård och omsorg inom Jönköpings län ska få ta del av kulturens stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter.