Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116795-118333

Region Halland

Sedan 2014 tecknar Region Halland och regionens kommuner en överenskommelse om regional samverkan om kultur för äldre. Syftet är att öka tillgängligheten med hög konstnärlig kvalitet utifrån den äldres behov och önskemål.

I överenskommelsen står regionens respektive kommunernas olika ansvarsområden beskrivet. Regionen ska erbjuda ett subventionerat kulturutbud och kommunen ska ge motsvarande ekonomisk motprestation samt ta fram mål och riktlinjer för hur man vill använda kulturen som en resurs för äldre och i äldreomsorgen. Insatserna riktar sig till gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende och förebyggande i kommunal eller privat regi.

Varje år görs en uppföljning och utvärdering av arbetet.

Dans för att stärka sköra grupper

Region Halland erbjuder även subventionerad dans för olika målgrupper. Dansa för livet – dans för Parkinson arrangeras för personer som har Parkinsons sjukdom. De följer en evidensbaserad metod kallad Dance for PD som utvecklats av Mark Morris Dance Company i New York. För närvarande är det fem kommuner i Halland som erbjuder kursen. Dansa utan krav är en annan dansmetod som riktas till tjejer 13–18 år som lider av stress eller oro. Metoden har tagits fram av Anna Duberg, sjukgymnast och forskare vid Örebro universitet. Region Halland arbetar även med att utveckla dans för fler målgrupper och närmast på tur står personer som drabbats av demens.