Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116711-118238

Publikationer

De publikationerna som visas här speglar kultur och hälsa-områdets djup och bredd och spänner från vetenskapliga utvärderingar av pilotprojekt (så kallad följeforskning) till publikationer kopplade till olika former av friforskning inom kultur och hälsa.

Här finns forskning från en rad olika discipliner: hälsofilosofi, klinisk medicin, musik och hälsa, medicinsk antropologi, vårdvetenskap, medicinsk historia, Science Technology Studies, bioetik, etnologi och dramapedagogik.

Grupperingen av de utvalda publikationerna i tre underrubriker – Kultur och samhälle, Medicin och Vårdvetenskap – är tänkta som en hjälp vid navigering bland alla artiklar och böcker.