Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116736-118920

Projektstöd kultur och hälsa

En stor del av kulturförvaltningens uppdrag är att fördela stöd till kultur- och föreningsliv. Projektstöd kultur och hälsa är ett särskilt stöd till kulturverksamhet inom vård och omsorg som finansieras av Region Stockholm. Kulturprogram, inom alla konstområden, ska rikta sig till barn och unga på barnsjukhusen, men även till de äldre eller psykiskt sjuka som vistas på Region Stockholms olika enheter. Kulturprogrammen ska vara återkommande och innehålla aktivt deltagande. Stödet kan sökas fortlöpande under året. 

Är du kulturarbetare som redan har ett samarbete med en vårdinstitution? Läs mer om stödet här: Projektstöd kultur och hälsa.