Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116802-118928

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg

Nu är det möjligt för den arbetar med äldre inom vård och omsorg att få lära sig att använda musik och rörelse som praktiska verktyg i det dagliga arbetet.

Kursen heter Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp och riktar sig till den som arbetar med äldre i vård eller omsorg. Nästa kurs går att söka fram till 19 april 2019 för kursstart höstterminen 2019. 

Det är Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) som i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting och i samråd med konstnärligt verksamma inom vård och omsorg, tagit fram en uppdragsutbildning som kan underlätta för ett personcentrerat arbetssätt. 

Utbildningen bidrar till att uppnå Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som lyfter fram bemötandemetoder som vårdarsång och strukturerade insatser med musik, sång och dans som redskap i en personcentrerad vård och omsorg. 

Läs mer: Experternas kommentarer om nya utbildningen