Hoppa till huvudinnehåll
Bild på Sandy Stone

Kompetenscentrum för kultur och hälsa bjuder in till seminarium med Sandy Stone den 18 november 2019. Konstnären och medieteoretikern Sandy Stone räknas som en av grundarna till ämnet Transgenderstudier. Seminariet riktar sig till alla som jobbar med fokus på sexuell hälsa.

Dans för parkinson på Balettakademin

Balettakademin i Stockholm har de senaste åren erbjudit danskurser för personer med Parkinsons sjukdom. Nu gör Kompetenscentrum för kultur och hälsa en satsning så att fler kan få ta del av kurserna. Dessutom ska effekten kartläggas genom ett forskningsprojekt. 

Brain and Culture Symposium

Under symposiet Brain and Culture på Karolinska Institutet delgav fyra världsledande forskare sina rön om kulturens effekter på hjärnan.

Kulturupplevelse på sjukhus Foto: Anna Molander

Världshälsoorganisationen (WHO Europe) lanserar sin första rapport om evidensbaserade insatser med kultur och hälsa. Den ska ligga till grund för förslag hur man kan integrera hälsoarbetet med konst och kultur ytterligare i Europa.

Musikterapi. Foto: Ric Wasserman/SR

Radioprogrammet Vetandets värld uppmärksammar musik som terapiform i avsnittet ”Musikterapi – hur fungerar det och till vilken nytta?” 

Max Liljefors

Två geriatriska avdelningar på Nacka sjukhus har gjort så kallade konstvandringar med syftet att öka patienternas välbefinnande. Nu presenterar två forskare, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, den vetenskapliga rapporten Konst som resurs i geriatrisk vård.

Ruth Spargo och Joakim Lundström

I ett musikaliskt pilotprojekt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset har barn och deras anhöriga fått uppleva levande musik. 

Porträtt_LenaUggla

Pulsen blir lägre hos barn med leukemi som får musikterapi, och deras hälsorelaterade livskvalitet ökar. Musikterapi är dessutom ett viktigt stöd för att klara av behandlingsperioden på sjukhuset. Det visar en nya avhandling av musikterapeuten Lena Uggla.

Kultur kan bidra till att skapa bättre livskvalitet och bryta social isolering hos patienter som lider av långvarig smärta. Det visar forskning som gjorts av Högspecialiserad smärtrehabilitering vid Danderyds sjukhus.

Anna Duberg

Nu bjuder Region Stockholm in till ett länsövergripande samarbete i dansmetoden Dansa utan krav, som kan få unga att må bättre. 
– Vi ser det som en långsiktig investering i ungdomars hälsa, säger Ulrika Lindblad, strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Sidor