Hoppa till huvudinnehåll

Under 2020 satsar Kompetenscentrum för kultur och hälsa på följeforskning av metoden Dans för Parkinson.

Konststuderande planerar att ställa ut konst i montrarna på Capio S:t Görans sjukhus.

Det här projektet är just nu pausat på grund av den pågående pandemin. 

Besökare, personal och patienter på Capio S:t Görans sjukhus kommer kunna uppleva "konstpauser" tack vare ett samarbete mellan sjukhuset, Konstfack och Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Region Stockholm. 

I särskilda glasmontrar som avgränsar dagrummen på nio av sjukhusets vårdavdelningar kommer elever från Konstfack att ställa ut sina verk. Satsningen är ett pilotprojekt och en del av konststudenternas yrkesförberedande utbildning.

Nacka sjukhus

Sveriges Radio uppmärksammar forskningen som Kompetenscentrum för kultur och hälsa initierade kring en installerad konstvisning riktad till äldre patienter. 

Stressforskningspodden

Den nya Stressforskningspodden tar utgångspunkt i kulturyttringar kopplat till temat stressforskning.

 

Dans för parkinson

Tidningen Neurologi i Sverige ägnar flera sidor åt metoden Dans för Parkinson i sitt senaste nummer.

Bild på böcker i hylla

Kultur och motion minskar risken att drabbas av demenssjukdom senare i livet. Det visar en studie från Göteborgs universitet som följt 800 kvinnor över 40 år.

Teppo Särkämö

Daglig musiklyssning förbättrar minne, motverkar depression och förbättrar språkförmågan hos personer som drabbats av stroke eller tidigt stadium av Alzheimers, visar forskaren Teppo Särkämö.

Hjärnan

Det amerikanska myndigheten National Institute of Health har satsat 20 miljoner dollar över en period på fem år för forskning inom det så kallade Sound Health-initiativet.

Seminarium Stockholmstinget

”Kulturens roll i folkhälsoarbetet” var rubriken på Kompetenscentrum för kultur och hälsas seminarium under Stockholmstinget 2019.

 

Den nordiska tidskriften Nordic Journal of Arts, Culture and Health presenterar olika perspektiv från det vetenskapliga kultur- och hälsafältet. 

Sidor