Hoppa till huvudinnehåll

Sjuksköterskan Christina Grape Viding ville med sitt forskningsteam undersöka vilka effekter kulturella aktiviteter på arbetstid fick för sjukvårdspersonalens välmående.

På bilden: Kaisu Bergh till vänster, Emma Lundenmark till höger

Hur påverkas patienter med nydebuterade psykossjukdomar av att delta i drama- och teaterövningar? Nu startar ett forskningsprojekt med syfte att öka kunskap om kultur som intervention i psykiatrisk vård.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar för att etablera "Dansa utan krav" på fler håll i Stockholms län. Nu har vi tagit fram en ny film där vi får möta representanter från Tyresö kommun som berättar som hur de lyckats bygga upp ett bra samarbete kring Dansa utan krav.

Under 2021 arrangeras utbildningen Konst, kultur och hälsa om hur konst kan användas som resurs i vård och omsorg.

Att få ta del av digitala kulturupplevelser ökar välmående för äldre och personer med funktionsnedsättning. I en studie som Betaniastiftelsen genomfört svarar sex av tio vårdanställda att de saknar möjlighet att erbjuda kultur digitalt. 

I mars 2020 startade följeforskningsprojektet om Dans för Parkinson på initiativ från Kompetenscentrum för kultur och hälsa, men situationen med covid-19 gjorde att både dansen och forskningen behövde ta en ny riktning.

Musiktrappa

Terapeutisk musikaktivitet för personer med demenssjukdom kan dämpa depressiva symtom och öka livskvaliteten. Det visar en genomgång av aktuell forskning som SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har genomfört. 

Fredrik Ullén

Hur förändras vårt engagemang i kultur- och fritidsaktiviteter under coronapandemin? Den frågan vill Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet undersöka i en ny studie. Vi intervjuade professor Fredrik Ullén som är en av initiativtagarna till studien.

Vad kan kreativt skrivande betyda inom psykiatrin? Lyssna på ett frukostseminarium om patienter med bipolär sjukdom som fått chansen att delta i kreativt skrivande.  

Sidor