Hoppa till huvudinnehåll
Bild på Sandy Stone

Kompetenscentrum för kultur och hälsa bjuder in till seminarium med Sandy Stone den 18 november. Konstnären och medieteoretikern Sandy Stone räknas som en av grundarna till ämnet Transgenderstudier. 

Dans för parkinson på Balettakademin

Balettakademin i Stockholm har de senaste åren erbjudit danskurser för personer med Parkinsons sjukdom. Nu gör Kompetenscentrum för kultur och hälsa en satsning så att fler kan få ta del av kurserna. Dessutom ska effekten kartläggas genom ett forskningsprojekt. Metoden Dans för Parkinson är ett komplement till annan behandling för personer som lever med Parkinsons sjukdom. 

Brain and Culture Symposium

För tredje året i rad anordnades symposiet Brain and Culture, en föreläsningsdag på Aula Medica på Karolinska Institutet. Fyra världsledande forskare delgav sina forskningsrön om kulturens effekter på hjärnan.

Kulturupplevelse på sjukhus Foto: Anna Molander

Världshälsoorganisationen (WHO Europe) lanserar nu sin första rapport om evidensbaserade insatser med kultur och hälsa. Evidensen som säkerställs i rapporten kommer att ligga till grund för förslag hur man kan integrera hälsoarbetet med konst och kultur ytterligare i Europa.

Musikterapi. Foto: Ric Wasserman/SR

Radioprogrammet Vetandets värld uppmärksammar musik som terapiform i avsnittet ”Musikterapi – hur fungerar det och till vilken nytta?” Medverkande är bland andra Fredrik Ullén, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och Alison Godbolt, överläkare på rehabiliteringsenheten Danderyds Sjukhus.

Max Liljefors

Två geriatriska avdelningar på Nacka sjukhus har gjort så kallade konstvandringar med syftet att öka patienternas välbefinnande. Under 2018 studerade två forskare, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, konstvandringarna. Resultatet presenteras i rapporten Konst som resurs i geriatrisk vård.

Ruth Spargo och Joakim Lundström

Under hösten 2018 genomfördes ett musikaliskt pilotprojekt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset där barn och deras anhöriga fick uppleva levande musik två gånger i veckan under två månader. Musikerna återkommer ytterligare 15 tillfällen under sommar 2019.

Porträtt_LenaUggla

Lena Uggla, musikterapeut på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge, har disputerat vid Karolinska Institutet. Hennes forskning visar att musikterapi har en klinisk effekt hos barn som genomgår en hematopoietisk stamcellstransplantation (HCST), en etablerad behandling för barn med aggressiv leukemi.

Kultur kan bidra till att skapa bättre livskvalitet och bryta social isolering hos patienter som lider av långvarig smärta. Det visar forskning som gjorts av Högspecialiserad smärtrehabilitering vid Danderyds sjukhus.

Anna Duberg

Antalet tjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär växer. Nu bjuder Region Stockholm in till ett länsövergripande samarbete i dansmetoden Dansa utan krav, som kan få unga att må bättre. 
– Vi ser det som en långsiktig investering i ungdomars hälsa, säger Ulrika Lindblad, strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Sidor