Hoppa till huvudinnehåll

I en ny film om möter du representanter från Tyresö kommun som ger sin syn på hur man bygger upp ett lyckat samarbete inom Dansa utan krav och vilken effekt dansen har på de unga tjejer som deltar.

Under 2021 arrangeras utbildningen Konst, kultur och hälsa om hur konst, kultur och estetik kan användas som resurs i vård och omsorg.

Att få ta del av digitala kulturupplevelser ökar välmående för äldre och personer med funktionsnedsättning. I en studie som Betaniastiftelsen genomfört svarar sex av tio vårdanställda att de saknar möjlighet att erbjuda kultur digitalt. 

I mars 2020 startade följeforskningsprojektet om Dans för Parkinson på initiativ från Kompetenscentrum för kultur och hälsa, men situationen med covid-19 gjorde att både dansen och forskningen behövde ta en ny riktning.

Musiktrappa

Terapeutisk musikaktivitet för personer med demenssjukdom kan dämpa depressiva symtom och öka livskvaliteten. Det visar en genomgång av aktuell forskning som SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har genomfört. 

Fredrik Ullén

Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet genomför under våren en forskningsstudie om kulturens betydelse i coronatider.

Lyssna på ett frukostseminarium om patienter med bipolär sjukdom som fått chansen att delta i kreativt skrivande. 

Att ta tillvara berättelser från patienter, närstående och medarbetare i vård, hälsa och rehabilitering skapar förutsättningar för personcentrerad vård. 

Under 2020 satsar Kompetenscentrum för kultur och hälsa på följeforskning av metoden Dans för Parkinson.

Under våren 2020 kommer konststuderande att ställa ut ny konst i montrarna på Capio S:t Görans sjukhus i ett nytt pilotprojekt.

Sidor