Hoppa till huvudinnehåll

Gå en kurs i narrativ medicin i höst

Att ta tillvara berättelser från patienter, närstående och medarbetare i vård, hälsa och rehabilitering skapar förutsättningar för personcentrerad vård. 

Hösten 2020 anordnar Karolinska Institutet kursen Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom den personcentrerade vården. Kursen hålls delvis på distans med tre schemalagda kurstillfällen på Karolinska Institutet, campus Flemingsberg. 

I kursen ingår grundläggande studier i narrativ teori, narrativ medicin samt kliniskt berättande. Personcentrerad vård och möjliga sätt att använda berättelsen för att uppnå personcentrering ingår också i kursen.

 

Läs mer om kursen på Karolinska Institutets webbplats