Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116867-119176

Myndighetsrapporter

Här listas aktuella myndigetsrapporter och utredningar. 

 

Nationell översyn kultur och hälsa. Samverkan och kunskapsutbyte mellan kultur och hälsoområdet Kulturrådet 2018

Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att kartlägga området kultur och hälsa i samtliga Sveriges regioner. Deras rapport ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

 

Vändpunkt - Förslag till kultur och hälsa Nordiska Ministerrådet 2015

Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne. Rapporten presenterar en beskrivning av kultur- och hälsaområdet, en analys av olika behov inom området, slutsater och förslag till möjliga gemensamma satsningar på området.

 

Hälsa på lika villkor-nationella mål för folkhälsan SOU 2000:91

Socialdepartementets utredning från 2000. Här ges exempel på kostnadseffektiva preventiva insatser för folkhälsan, som bland annat innefattar kultur.