Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116930-119654

Musikterapeut

Musikterapi är en etablerad terapiform baserad omfattande forskning. Den treåriga utbildningen till musikterapeut på Kungliga musikhögskolan (KMH) i Stockholm ger kunskaper om sambandet mellan musik och människors hälsa och välbefinnande. Efter avslutad utbildning kan du använda musik och musicerande för att främja hälsa och som terapeutiskt redskap för barn, vuxna eller äldre. 

Läs mer om Musikterapeututbildningen på KMH här.