Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116753-119304

Medicinsk forskning

Under den här rubriken presenteras en inblick i viktig medicinsk forskning. Den medicinska vetenskapen brukar vanligtvis delas upp i teoretisk och praktisk (klinisk) medicin. Den teoretiska medicinska vetenskapen kan beskrivas som läran om människokroppens fysiologiska och biologiska uppbyggnad och funktion samt om sjukdomar, deras orsaker och behandling. Den praktiska (kliniska) kan beskrivas som läran om medicinens inverkan på människokroppen. Vi gör ingen sådan uppdelning utan utgår ifrån relevansen för fältet kultur och hälsa.

 

 

Jenna Najar m.fl.

Att hålla igång hjärnan med kulturella aktiviteter och att vara fysiskt aktiv i medelåldern kan minska risken att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie från forskare vid AgeCap, Centrum för ådrande och hälsa, vid Göteborgs universitet som följd 800 kvinnor under 44 år. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Neurology.

 

Enhancement of Pleasure during Spontaneous Dance 
Nicolò F. Bernardi, Antoine Bellemare-Pepin, Isabelle Peretz

Denna nya studie visar att dans förstärker musikens positiva effekter på känslolivet. Rörelse till musik leder till ett tillstånd som kännetecknas av förhöjd njutning vilket gör dans intressant för användning i terapeutiska syften.

 

Musik, hjärna och rehabilitering: nya teoretiska tillämpningar och potentiella neurologiska mekanismer 
Teppo Särkämö, Eckart Altenmüller, Antoni Rodríguez-Fornells, Isabelle Peretz (red.)

Intresset för musik som terapeutiskt verktyg har ökat senaste åren inom neurologisk rehabilitering och visat på goda resultat. Ett flertal nya musikbaserade metoder har utvecklats för att förbättra brister inom motorik, kognition, tal, känslor, sociala förmågor hos personer som lider av försvagande neurologiska sjukdomar. Här samlas 27 artiklar som publicerats i de bästa medicinska tidskrifterna med sammanlagt 132 författare från 14 olika länder. Den ger en intressant inblick i det rådande forskningsläget inom fältet musik, neurovetenskap och neurologisk rehabilitering.

 

Instrument specific use-dependent plasticity shapes the anatomical properties of the corpus callosum: a comparison between musicians and non-musicians 
Henning Vollmann m fl.

Musikfärdigheter, som exempelvis att spela ett instrument på avancerad nivå, har visat sig hänga ihop med en rad funktionella och strukturella förändringar i hjärnan. Dessa samband påverkas av vilket instrument som spelas eller vilken övningsschema som tillämpas.

 

Noter om musik och hälsa 
Töres Theorell

Stressforskaren Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska Institutet, undersöker biologiska och sociala effekter av att använda musik i vården, av att sjunga själv och i kör, av att musicera med barn och hur yrkesmusiker har det på jobbet.

 

Dance for PD 
Carrie Butt

De fysiska symptomen vid Parkinsons sjukdom (PD) kan upplevas som en fångenskap. Bristande rörlighet, stelhet, obalans och skakningar försvårar de flesta vardagsaktiviteter. Många isolerar sig när deras kroppar upplevs som en börda. Dance for PD är ett samarbete mellan en patientgrupp och en dansgrupp i New York som har som syfte att lätta på denna börda. I programmet möts professionella dansare med människor med Parkinsons för att prova på kreativa och uttryckande sätt att använda sina kroppar på via dansen, och på så sätt utveckla metoder som gör vardagslivet mer hanterbart.