Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116762-119466

Litteratur

Sjukhusbiblioteken har en viktig roll att spela för att poesi, romaner, serier och pekböcker ska bli tillgängliga för alla slags patienter på sjukhus. Inom andra sammanhang som socialpsykiatri eller ett äldreboende kan högläsning, en läse- eller skrivarcirkel bidra till en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Inte minst kan högläsning ge tillfälle till samtal utifrån de tankar som uppstår. På Astrid Lindgrens barnsjukhus finns ett pedagogiskt resurscentrum, där ingår bland annat Biblioteket Bokskogen som erbjuder litteraturverksamhet löpande

I boken Det är möjligt! har Regionbiblioteket samlat ”recept” på hur biblioteken kan samverka med till exempel äldreomsorgen eller socialpsykiatri.

Regionbibliotek Stockholm har även i ett samarbete med Svenskt demenscentrum och Demensförbundet publicerat tidningen Möten med litteratur som ger inspiration och kunskap om hur litteraturen kan bidra till en höjd livskvalitet för personer med demens och deras anhöriga.

Metoder som uppmärksammas alltmer är biblioterapi och Shared Reading, högläsning och samtal i grupp. Läs mer: Det biblioterapeutiska arbetssättet