Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116777-119474

Region Dalarna

I samarbete med Finsam Samordningsförbund Falun och Västerbergslagen har Region Dalarna och kulturföreningen Skådebanan Dalarna, med stöd av EU:s regionala fond, utarbetat träningsprogrammet KRE-Hälsa. Det är ett verktyg som ska ge ökad folkhälsa och sysselsättning och vara en väg till ökad självkännedom och sammanhang genom eget skapande och kulturupplevelser.

Tanken är att med kreativa uttryck och skapandeprocesser stärka det friska. På så sätt stärks individen för att kunna möta samhällets utmaningar, vare sig det handlar om utanförskap, stress eller sjukdom. Modellen tar tillvara de positiva effekter som kulturaktiviteter har på individen på ett fysiologiskt, biologiskt och emotionellt plan, genom att öka kreativiteten, skapa en känsla av meningsfullhet och sammanhang.

Träningsprogrammet består av tio träffar och riktar sig till personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden det vill säga långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, eller de i riskzon för psykisk ohälsa, stress och utbrändhet. Programmet utförs av yrkesverksamma konstnärer inom olika områden samt en processledare och en personal kallad coach, från mottagarorganisationen till exempel vårdcentral, företagshälsovård eller fackförbund. Processledare och konstnärerna har fått en certifiering i KRE-Hälsa-modellen. Coachen har genomgått introduktion i KRE-Hälsa. Processledaren och coachen deltar vid alla träffar och utgör den röda tråden och kontinuiteten för gruppen.