Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116759-118971

Konst

Ett uppmärksammat initiativ med konst i vårdmiljö är konstateljén på psykiatriavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Läs mer om utvärderingen som gjorts bland brukarna.

I Region Stockholm är det kulturförvaltningen som ansvarar för konsten i vårdmiljöer. På förfrågan kan kulturförvaltningen ordna med guidade gruppvisningar. 

I samband med att två geriatriska avdelningar på Nacka sjukhus fick ny konst togs en konstguide fram, i form av en bok med tillhörande diskussionsfrågor. Frågorna är anpassade för att vara ett underlag för samtal med dem som kommer till mottagningarna och personalen får särskild utbildning i materialet.

Att själv få tillfälle att skapa kan vara ett bra sätt att får göra något som känns meningsfullt till exempel som patient inom barn- eller vuxenpsykiatrin, när man är barn en sjuk förälder eller själv är liten och patient. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna finns Pedagogiskt Resurscentrum (PRC) som ser till att barn och ungdomar får se, delta i och uppleva meningsfulla kulturaktiviteter under den tid de är på sjukhus.

Stockholms läns museum erbjuder programmet Se och upplev konsten som går att beställa ifrån det beställningsbara kulturutbudet.