Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116759-119455

Konst

Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö, ute och inne, i personalutrymmen och vårdrum, i trappor och väntrum. Konsten bidrar till att skapa stimulerande vårdmiljöer och betyder mycket för patienters och deras anhörigas möte med vården.

Hur konsten upplevs i sitt sammanhang är centralt. Upplevelsen ska tala till individen, vara något att söka sig emot och erbjuda en stunds reflektion eller distraktion. Samtidigt kan konsten även symbolisera något annat: bidra till att skapa förtroende för vårdapparaten, skapa trygghet och tillit, signalera professionalitet och kunnande. Man söker sig till sjukhus i särskilda tillstånd och i den situationen ska konsten erbjuda något för andra sinnen - alla sinnen.

I Region Stockholm är det kulturförvaltningen som ansvarar för konsten i vårdmiljöer. På förfrågan kan kulturförvaltningen ordna med guidade gruppvisningar. 

Sedan 2018 är Konstateljén en fast verksamhet på Sahlgrenska psykiatri affektiva. Dit får de patienter som vill gå för att måla en stund. Målet är att skapa mening och sammanhang för patienterna med konstens hjälp, dvs. konstnärligt arbete som en del i tillfrisknandet.

I samband med att två geriatriska avdelningar på Nacka sjukhus fick ny konst togs en konstguide fram, i form av en bok med tillhörande diskussionsfrågor. Frågorna är anpassade för att vara ett underlag för samtal med dem som kommer till mottagningarna och personalen får särskild utbildning i materialet.

Att själv få tillfälle att skapa kan vara ett bra sätt att får göra något som känns meningsfullt till exempel som patient inom barn- eller vuxenpsykiatrin, när man är barn till en sjuk förälder eller själv är liten och patient. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna finns Pedagogiskt Resurscentrum (PRC) som ser till att barn och ungdomar får se, delta i och uppleva meningsfulla kulturaktiviteter under den tid de är på sjukhus.