Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116883-119688

Musikresidens på avdelning för hjärnsviktspatienter

Musikresidens uppskattades på avdelning för hjärnsviktspatienter. 

På grund av pandemin är projektet är förnärvarande pausat. 

 
På avdelningen för hjärnsviktspatienter på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge behandlas personer som drabbats av ett förvirringstillstånd eller har en demenssjukdom och samtidigt en kroppslig sjukdom. Under flera år har avdelningen beställt olika musikprogram vilket har uppskattas av både patienter, anhöriga och personal. Tack vare ett samarbete med Musikkraft och Kompetenscentrum för kultur och hälsa startade man under hösten 2019 ett musikresidens, vilket har varit mycket uppskattat. 


Musikresidensets syfte är att främja patienternas välmående samt att ge inspiration kring hur personalen själva kan arbeta med musik som verktyg i den dagliga vården både i grupp och individuellt. Projektet föll väl ut och en fortsättning planerades för innan pandemin slog till. 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa verkar för att pröva nya arbetssätt och metoder för att bidra till en närmare samverkan mellan kulturen och länets vård och omsorg. Forskning visar att musik kan ha goda effekter på hälsa och livskvalitet för olika patientgrupper i vården.

Läs mer om musik i vården här