Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116727-118159

Hälsofrämjande i utsatta områden

Hur kan man använda kultur för att främja hälsan i utsatta områden och för utsatta grupper? Med utsatta grupper menas grupper med lägre socioekonomisk status och som brukar vara svårare att nå fram till med samhällsinformation om hälsa. Sedan 2013 pågår en utvecklingsstudie på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting med hjälp av företaget Health Navigator med syftet att förebygga övervikt/fetma hos barn och för att skapa hälsosamma vanor. Undersökningen omfattar så kallade hälsovägledare som ger ett språk- och kulturanpassat stöd till gravida och nyblivna föräldrar. Stödet finns idag i Rinkeby, Husby, Kista och Skärholmen.

I samband med detta gav hälso- och sjukvårdsförvaltningen Health Navigator i uppdrag att genomföra en intervjustudie med 20 av de somaliska deltagarna:

Syftet var dels att kartlägga hur kultur kan fungera hälsofrämjande, dels att identifiera redan befintliga kulturella arenor, där vården skulle kunna nå ut med hälsoinformation.

Resultatet visade att det finns ett stort intresse för kulturella aktiviteter i målgruppen. Flera av intervjupersonerna utför redan idag kulturella aktiviteter, men ofta i hemmet tillsammans med familj eller vänner. Intervjupersonerna intressen innefattar bland annat hantverk, som att sy och virka, dans, matlagning, bakning och att promenera. Intervjupersonerna säger att barnpassning och erbjudande om mat i samband med aktiviteterna skulle öka sannolikheten att de deltar.

För tillfället undersöker Kompetenscentrum möjligheten att påbörja med en tredelad kultur på recept-satsning för målgruppen med just matlagning, läsning och dans. Det skulle möjliggöra för målgruppen lättare att delta i kulturella aktiviteter.