Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116884-119686

Följeforskning om metoden Dans för Parkinson

Se filmen där Dans för Parkinson utövas på distans under ledning av danspedagogen Åsa N Åström. 

Metoden Dans för Parkinson har under de senaste åren visat sig ha lovande effekter gällande motorik, balans och förbättrad livskvalitet för personer med Parkinsons sjukdom. Under 2020-2021 gör Kompetenscentrum för kultur och hälsa en satsning på följeforskning av metoden med syfte att öka kunskaperna om metodens effekter.

Professor Anna Stigsdotter Neely som arbetar på Karlstads universitet har fått i uppdrag att genomföra forskningsstudien. Forskningen ska resultera i ett bidrag i utvecklingen av icke-invasiva hälsofrämjande behandlingsmetoder som kan lindra symtom och öka välbefinnandet hos personer med Parkinsons sjukdom.

På sikt kan denna typ av följeforskning möjliggöra studier av mer robust design och således ytterligare bidra till kunskapsutveckling inom området om kultur och hälsa såväl i Sverige som internationellt.

Läs mer

Projektet Dans för Parkinson görs i samarbete med Balettakademien.  

Läs mer om satsningen på Dans för Parkinson här