Hoppa till huvudinnehåll

Hur kan jag som vård/omsorgspersonal införa mer kultur i min verksamhet?

Ett sätt kan vara att titta runt på denna webbplats för att hitta inspiration och kunskap. Vad har andra redan gjort som vi också skulle kunna göra och hur gör vi det? Att ta upp frågan på en arbetsplatsträff kan vara nästa steg för att diskutera och förankra hur konst och kultur skulle kunna komplettera arbetet. 

Ett annat sätt är att kontakta oss på Kompetenscentrum för kultur och hälsa så kan vi tillsammans bena ut hur era idéer skulle kunna realiseras eller hitta sätt som er verksamhet skulle kunna utvecklas med hjälp av kultur. Vi kan vara med och utforma en konferens om både forskningsrön och konkreta exempel för din kommun eller din del av länet, där även fler likartade verksamheter kan delta. Kompetenscentrum kan erbjuda föreläsningar och workshoppar som vi skräddarsyr för den personal och de ledningsgrupper som berörs. Ett sådant utvecklingsarbete behöver vara förankrat på ledningsnivå. 

Länets olika Forsknings- och Utvecklings-verksamheter (FoU) kan också vara en bra väg att gå vidare genom. De lokala FoU-enheter i länet som samverkar är Äldrecentrum, FoU Nu, FoU Nordost och Nestor. Läs mer om varje enhet här:

Äldrecentrum

FoU Nu

FoU Nordost

Nestor