Hoppa till huvudinnehåll

Vad är ”kultur på recept”?

Kulturaktiviteter har positiva effekter på individen på ett fysiologiskt, biologiskt och emotionellt plan, genom en ökad kreativitet och en känsla av meningsfullhet och sammanhang.

Kultur på recept genomförs i olika former på olika platser i landet, ofta som ett verksamt alternativ mellan sjukskrivning och arbetsåtergång eller arbetsträning. Gemensamt för alla är att personer med någon form av ohälsa erbjuds via en remiss att delta i kravlösa kulturaktiviteter i grupp, regelbundet under en bestämd period.

I Region Östergötland kallas verksamheten Må bra med kultur som sedan 2012 är ett komplement till annan vård för personer med stressrelaterade besvär, oro eller smärta och som varit i kontakt med kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut eller annan behandlande vårdpersonal.

I Region Jönköpings län erbjuds Kulturunderstödd rehabilitering som vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller ospecifierad smärta. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och görs i samarbete med vården, arbetsplats/Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Ansvaret för insatserna delas mellan regionen och de kommuner som deltar.

Även insatser med dans genomförs inom reguljär verksamhet bland annat vad gäller unga tjejer med stressbesvär och personer med Parkinsons sjukdom. Läs gärna mer om Rehabilitering med kultur som pågår vid Högspecialiserad Smärtrehabilitering på Danderyds sjukhus.