Hoppa till huvudinnehåll

Vad är ”kultur på recept”?

"Kultur på recept" kallas ibland kulturaktiviteter som komplement inom vården. Det genomförs i olika former på olika platser i landet, ofta som ett verksamt alternativ mellan sjukskrivning och arbetsåtergång eller arbetsträning. Gemensamt för alla är att personer med någon form av ohälsa erbjuds via en remiss att delta i kravlösa kulturaktiviteter i grupp, regelbundet under en bestämd period.

Forskning visar att kulturaktiviteter kan ha positiva effekter på individen psykologiskt, fysiskt och socialt, genom en ökad kreativitet och en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar bland annat med att implementera nya kulturmetoder för olika patientgrupper, samt att beforska redan befintliga metoder. 

Några nationella exempel:

I Region Östergötland kallas verksamheten Må bra med kultur och är ett komplement till annan vård för personer med stressrelaterade besvär, oro eller smärta och som varit i kontakt med kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut eller annan behandlande vårdpersonal.

Insatser med dans genomförs inom reguljär verksamhet bland annat vad gäller unga tjejer med stressbesvär (se Dansa utan krav i Region Jönköpings län) och personer med Parkinsons sjukdom.