Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar

Här har samlar vi svar på vanliga frågor så att du snabbt ska hitta det du söker.

Hittar du inte svar på din fråga är du förstås välkommen att kontakta oss.

Alla vård- och omsorgsgivare i Region Stockholm kan beställa tillfälliga kulturprogram till sin verksamhet. Vill du också arbeta med kulturprogram i vård och omsorg finns olika vägar att gå:

Läs mer

Idag är kultur som komplement ojämlikt fördelad i länets vård- och omsorg. Det är också därför Kompetenscentrum för kultur och hälsa har kommit till. Det ser väldigt olika ut exempelvis i olika kommuner, vårdavdelningar och omsorgsverksamheter, även om konst i vården kommer många till del. Sång, högläsning och dans kan ofta ingå i aktivitetsprogram, särskilt i kommunal äldreomsorg.

Läs mer

Ett sätt kan vara att titta runt på denna hemsida för att hitta inspiration och kunskap, till exempel Goda exempel och Arbetssätt/I Kommunerna: Vad har andra redan gjort som vi också skulle kunna göra och hur gör vi det? Att ta upp frågan på en arbetsplatsträff kan vara nästa steg för att diskutera och förankra hur konst och kultur skulle kunna komplettera arbetet.

Läs mer

Nej, Kompetenscentrum för kultur och hälsa bedriver ingen egen kultur-, vård eller forskningsverksamhet som är intressant att titta på. Vi är en brygga mellan forskning, vård och omsorg och kulturlivet. För närvarande består organisationen av en strateg och en kommunikatör som verkar för att lyfta fram goda exempel, aktuell forskning och initiera samarbeten mellan olika aktörer.

Läs mer

Kultur i vården är ett brett begrepp som kan omfatta all kulturverksamhet som bedrivs inom vården. Mer specifikt var det också det gamla namnet på den katalog med som vård- och omsorgsgivare i Region Stockholm kan beställa kulturupplevelser och skaparträffar ifrån. Numera kallas det för beställningsbart kulturutbud och finns digitalt på webben

Region Stockholm har ifrångått begreppet sedan etablerandet av Kompetenscentrum för kultur och hälsa och arbetar nu med det breda fältet kultur och hälsa.

Läs mer

Kultur på recept genomförs i olika former på olika platser i landet, ofta som ett verksamt alternativ mellan sjukskrivning och arbetsåtergång eller arbetsträning. Gemensamt för alla är att personer med någon form av ohälsa erbjuds via en remiss att delta i kravlösa kulturaktiviteter i grupp, regelbundet under en bestämd period.

Läs mer

Kultur är bra för hälsan och det är en viktig pedagogisk uppgift för Kompetenscentrum för kultur och hälsa att förklara varför. Begreppen är komplexa, både kultur och hälsa kan behöva redas ut. Kultur kan betyda allt det som människor gör, tänker och ger uttryck för, men det kan också begränsas till konstuttryck som musik och bildkonst. Att vara människa är komplext och till vår hjälp har vi kulturen att spegla och uttrycka oss genom.

Läs mer