Hoppa till huvudinnehåll

Digitala kulturupplevelser främjar välmående

I en undersökning som Betaniastiftelsen genomfört har vård- och omsorgspersonal fått svara på frågor om tillgång till digitala verktyg och möjligheten att erbjuda kulturupplevelser digitalt.

Över 60 procent av de tillfrågade menar att digital kultur har positiv inverkan på brukarnas mående. Däremot säger bara 37 procent att de har tillgång till skärmar och 30 procent menar att de behöver mer utbildning för att kunnat hjälpa brukare att ta del av kulturupplevelser digitalt.

– Konst och musik ger hopp och mening, väcker känslor och minnen, och skapar samtalsämnen. Under våren har många kulturaktörer, som en följd av covid-19, tillgängligjort kulturupplevelser digitalt. Men det betyder inte att kulturen blir tillgänglig för alla. Inom vård och omsorg krävs det mer för att en kulturupplevelse ska bli till. Vård- och omsorgspersonal behöver kunskap, ork och tid för att hjälpa brukarna. Dessutom behövs fler skärmar och ett bättre bredband, säger Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen.

Läs mer om undersökningen på Betaniastiftelsens webbplats