Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116764-119261

Demensvård

Personer som drabbas av demenssjukdom får med tiden svårigheter att kommunicera med sin omgivning och omgivningen med dem. Genom att lära sig andra sätt att kommunicera än med ord kan utbytet mellan en demenssjuk person, anhöriga och personal bli meningsfullt igen. Idag finns ett tydligt vetenskapligt stöd för att musik, dans och annan kultur har positiva effekter för personer med demens. Ett beforskat ämne är musikterapi. 

Kulturinsatser för personer med demenssjukdom kan leda till minskad oro, aggressivitet och vandrande, men också till en ökad närvaro, förmåga att kommunicera och att gamla minnen väcks. Läs mer om forskning och tillämpningar på forskningssajten Den kulturella hjärnan.

Kulturuttryck i vården av personer med demens kan ha olika funktioner; som praktiskt verktyg för att få till en bättre vardag och ett gott samarbete med personen ifråga, men också som berikande upplevelser som högläsning, lyssna på musik, se på arkivfilm men även att själv få sjunga, dansa, spela teater eller delta i bokcirkel. Att besöka ett museum kan också vara välgörande för personer med demens. Ett flertal av museerna i Stockholm erbjuder särskilda visningar för denna målgrupp, kallat Möten med minnen. Även Skansen erbjuder Möten med minnen.

Svenskt Demenscentrum och FoU Nordost har tagit fram webbutbildningen Mötas i musik som följande rader är hämtade ifrån:

Musik påverkar hela hjärnan. Det finns inget specifikt ”musikcentrum”, utan både höger och vänster hjärnhalva engageras. Även nervbanorna mellan de olika delarna och de så kallade synapserna stimuleras och stärks. Signalsubstanser som dopamin och serotonin ökar, och hormoner som oxytocin och testosteron frigörs. Det innebär bland annat att upplevd smärta kan lindras av musik. … Genom att musik påverkar hjärnan som helhet, finns det nästan alltid friska delar av hjärnan där musik kan ”nå in”.