Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116895-119413

Dansterapins grunder

Dansterapins grunder, 15 hp är en distanskurs som arrangeras vid Karlstads universitet. Kursen riktar sig till dig som har ett intresse för hur dans och rörelse kan användas i terapeutiska sammanhang. Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en övergripande orientering i dans och rörelse som terapeutiska verktyg samt i dansterapins teori och metod. Genom att varva teorigenomgångar och praktiska övningar utvecklar studenten en grundläggande förståelse för dansterapi som behandlingsmetod.