Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116839-118997

Dansa utan krav - en metod för ungas hälsa

dansautankrav

Tjejer i tonåren med återkommande psykosomatiska besvär kan förbättra sin hälsa genom att delta i kravlös dans två gånger i veckan, utan fokus på prestation. Det visar vetenskapliga studier som gjorts på metoden Dansa utan krav, av Anna Duberg vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro universitet. Region Stockholm erbjuder nu stöd för länsövergripande samarbeten i dansmetoden som en insats för ungas psykisk hälsa.

Sedan projektet startade 2017 har Region Stockholm subventionerat 40 utbildningsplatser i metoden Dansa utan krav genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa, som också hjälper till matcha dansinstruktörer och kommuner. Flera kommuner i landet har redan startat och resultaten är positiva. Dansare och fysioterapeuter med dansvana, spridda över Stockholms län, har deltagit i metodutbildningen. Anna Duberg, grundaren till dansmetoden som hon skrev sin avhandling på har själv utbildat de nya instruktörerna. 

Resultat för hälsan

Dansen ger de unga ett tillfälle att uppleva kroppen på ett positivt sätt. Fokus på de egna problemen minskar, istället växer självtilliten och tillhörighet i gruppen.  Resultaten pekar på en ökad självskattad hälsa, minskad smärta, trötthet och stress men också minskad användning av smärtstillande medicin. Ofta läggs en grund till fortsatta positiva levnadsvanor. Insatsen ger tydliga hälsoekonomiska vinster eftersom den är billig i förhållande till vinsterna i livskvalitet. Den kan även ge besparingar inom elevhälsan på grund av färre besök hos skolsköterskan. 

Så går det till

För att jobba med Dansa utan krav krävs en instruktör som är utbildad i metoden. Ett nära samarbete med elevhälsan eller en ungdomsmottagning underlättar, eftersom det är de som har kontakt med målgruppen och kan bjuda in och motivera dem att delta.

En grupp om cirka 12 deltagare träffas två gånger i veckan under två terminer i en lokal som lämpar sig för dans. Gruppen jobbar med koreografier inom olika dansgenrer men också med avslappningstekniker. Kulturskolan kan vara den samarbetspart som håller i kurserna. Ett studieförbund kan också ha lämpliga lokaler och en utbildad instruktör. 

Finansiering

Kostnaden för själva kurserna består av arvode till instruktör och lokalkostnader. Det ansvarar den enskilda kommunen för. Region Stockholm bidrar med den subventionerade utbildningen av instruktörer i Anna Dubergs dansmetod, och med stöd i uppstarten i form av matchning mellan kommun och instruktör, informationsmaterial samt nätverksmöten.  

 

Kontakt

Din kommun eller verksamhet är varmt välkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi till med att samordna en uppstart och att hitta rätt dansinstruktör

Har du frågor om satsningen och hur ni kan göra i er kommun, kontakta Ulrika Lindblad, strateg på Kompetenscentrum för kultur och hälsa: ulrika.lindblad@sll.se eller 08-123 378 26.

Hemsida för dansmetoden: Dans För Hälsa www.dansforhalsa.se 

Anna Dubergs avhandling: Duberg A. Dance Intervention for Adoloescent Girls with Internalizing Problems. Effects and Experiences. Örebro: University of Örebro; 2016. www.oru.se/ub

 

Dansa utan krav i media:

SVT Örebro om dans för hälas:

"Rena hälsopillret för unga tjejer"

SVT Örebro om dansmetoden, 4 juni 2109

"Kravlös dans får tjejer att må bättre psykisk- nu prisas forskaren"

Dagens Medicins artikel om danskonceptet, Dans för hälsa, 29 maj 2019:

"Kravlös dans hjälper mot psykisk ohälsa för unga"

Sveriges radios inslag om dansmetoden 21 maj 2019, Studio ett:

"Dans får unga tjejer att må bättre psykiskt"