Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116757-118792

Dans

Att leva ett aktivt liv, som engagerar både kropp och tankeförmåga, är något många av oss eftersträvar för att må bra. Oavsett intressen eller förmåga bör den som vill kunna ta del av fysiska aktiviteter – även i samband med en sjukhusvistelse eller med en nedsatt rörelse- eller kognitiv förmåga. Dans har visat sig ha goda effekter bland annat på rehabilitering av personer med Parkinsons sjukdom eller efter en stroke. Dans kan också minska depression och lättare psykisk ohälsa både hos unga eller äldre.

Dansa utan krav 

Antalet tonårstjejer som upplever stress, huvudvärk och lättare psykisk ohälsa växer. Med rörelseglädje och gemenskap istället för prestation kan hälsan förbättras genom dans. Metoden kallas Dans utan krav och Region Stockholm bidra till att etablera den i kommunerna. Region Stockholm har tagit fram en metodhandbok för kommuner som vill starta upp Dansa utan krav. 

Enligt grundaren och Anna Dubergs avhandling förbättrades deltagarnas självskattade hälsa, medan medicinering och antalet besök hos elevhälsan minskade, vilket ger betydade hälsoekonomiska vinster. Effekten kvarstod ett år efter interventionen.

I rehabilitering

Dance for PD (Parkinsons disease) är en evidensbaserad dansmetod som prövas i Sverige för patienter med Parkinsons sjukdom, bland annat på Skånes Dansteater och Balettakademien i Stockholm, Danshälsa. Dansen förbättrar balansen, rörelseförmågan, bygger styrka och ökar välbefinnandet.

Se en film när Parkinsonspatienter dansar på Moderna Museet i Stockholm. Deltagarna i filmen är från gruppen Dans för Parkinson på Balettakademien. 

De effekter man sett beror inte på social interaktion i allmänhet utan just på själva dansandet. Dans kan även vara effektfullt i sviterna efter en stroke, eller vid andra neurologiska sjukdomar. Den kulturella hjärnan har samlat vetenskapliga forskningsartiklar om kring hela fältet dans och hälsa.

För äldre

Dans och rörelse kan ge lust att fortsätta att hålla igång när åren går, bara tillfälle ges. Det kan också vara ett sätt att bryta isolering – glädjen över att delta i en gemenskap kring dans kan ge motivation till att lämna hemmet. Fysisk aktivitet och meningsfullhet lyfts fram av Folkhälsomyndigheten som två av fyra pelare för ett gott åldrande. Här kan dansen bli en aktivitet som får större utrymme än idag på äldreboenden och på öppna träffpunkter i länet. Det går att dansa oavsett förmåga, även med rullstol – det blir tydligt i den film Berga Danskompani gjort på Berga vård- och omsorgsboende tillsammans med länets danskonsulenter.

Se äldre patienter dansa för första gången! Ett dansprojekt i samarbete mellan Kompetenscentrum för kultur och hälsa och Handengeriatriken Praktikertjänst N.Ä.R.A.