Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 297-119479

Botkyrkas äldreplan

Botkyrka kommun har beslutat om en Äldreplan där bland annat äldres kulturdeltagande lyfts fram. Planen gör det enklare att förstå vilken service kommunen vill ge till sina seniorer. Ett av de fyra avsnitten tydliggör betydelsen av att äldre kan delta i aktiviteter och här läggs stort fokus på kultur.

Kulturaktiviteter kan riskera att tappas bort eftersom kultur sällan ingår som en naturlig del i omsorgspersonalens utbildningar. Äldreplanen är därför tydlig med att kulturdeltagande kan stärka hälsan och skapa framtidstro och äldre är en prioriterad grupp i kommunens kultur- och fritidsverksamhet. I planen ges konkreta exempel på vad som görs och att det ska finnas något för alla. Dessutom finns planen översatt på flera språk vilket gör den tillgänglig för fler.

Äldreutvecklare länkar kultur och äldreomsorg

För att samordna äldreomsorgen med kulturen krävs en funktion som i sitt uppdrag att i sin ordinarie tjänst vara samordnare mellan berörda förvaltningar – kulturens och äldreomsorgens. I Botkyrka finns en äldreutvecklare som på ett inspirerande sätt ska länka samman kulturen och äldreomsorgen med ny kunskap och arbetsformer.

Äldreutvecklaren träffar detta nätverk av kulturombud fyra gånger år och genomför dessutom fortbildande seminarier och andra aktiviteter som Botkyrkas Seniorvecka.

Vill du veta mer om Botkyrkas arbete med äldre, kontakta Carina Savborg: carina.savborg@botkyrka.se