Hoppa till huvudinnehåll

Unga asylsökande prövar kultur för att främja hälsa

Unga asylsökande och nyanlända mår ofta psykiskt dåligt. Men regelbundna kulturaktiviteter i grupp kan ha positivt effekt på välbefinnandet.  Därför har Akademiskt primärvårdscentrum startat projektet ”Må bra med kultur”. I Farsta, Botkyrka och Norrtälje prövas nu ett nytt arbetssätt.

En viktig uppgift för Kompetenscentrum för kultur och hälsa är att öka kännedomen om hur kultur kan främja hälsa hos vårdens olika patientgrupper. Regelbundna kulturaktiviteter i mindre grupp under professionell ledning har visat sig ha god effekt på människors hälsa. Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har nu initierat projektet ”Må bra med kultur” där Kompetenscentrum för kultur och hälsa ingår i projektets styrgrupp. Målgruppen är unga asylsökande och nyanlända som ska få pröva olika kulturprogram en gång i veckan i åtta veckor.

- Många asylsökande ungdomar som har kommit till Sverige mår psykiskt dåligt eller är i riskzonen. Nu får de möjlighet att tillsammans med andra uttrycka sig kreativt, där fokus är på det friska, säger Ulrika Lindblad, strategisk samordnare vid Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Lokala kulturprogram

Tre kulturgrupper har nu startat i Farsta (Stockholms stad), Botkyrka respektive Norrtälje. För att kulturinsatserna ska kunna bli bestående tar en lokal kulturkoordinator från respektive kommun fram var sitt kulturprogram utifrån de lokala förutsättningarna och utifrån den hälsobedömning som den lokala vårdcentralen med ett asyluppdrag gör. Det kan röra sig om till exempel dans, teater, musik och konst. Kulturaktiviteterna leds av utbildade kulturpedagoger.

Ny modell för kultur och hälsa

Målet är att ta fram nya effektiva modeller för att kunna ordinera kulturaktiviteter för unga asylsökande och nyanlända mellan 15 och 20 år, som riskerar psykisk ohälsa eller har uttalad psykisk ohälsa.

- Det är så roligt att det är primärvården själv som tillsammans med kulturlivet vill bygga sin kompetens om hur kulturen kan komplettera vårdens verktygslåda vad gäller psykisk hälsa, säger Ulrika Lindblad.

Utvärdering 2020

Det första året är ett försöksår med fokus på att testa hur ett fungerande samarbete mellan primärvården och kulturlivet kan se ut men också på att undersöka relevanta frågeställningar inför en definitiv utvärdering år 2020. Då genomförs nämligen en större satsning i form av sju grupper som kommer att utvärderas. Om resultaten därefter visar sig positiva kommer vården att ta ställning till om ”Må bra med kultur” kommer att vara bärkraftigt nog att spridas vidare i regionen.

FAKTA
  • Tre grupper startade under 2019, sju grupper till planeras under 2020.
  • Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) genomför projektet med statliga Uppdrag psykisk hälsa-medel som hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm fördelar.
  • Kompetenscentrum för kultur och hälsa deltar i styrgruppen för ”Må bra med kultur” och har fungerat som en kunskapsförmedlare av kulturens påverkan på hälsa.

 

Läs mer på Akademiskt primärvårdscentrum: "Må bra med kultur lanseras" (extern länk)