Hoppa till huvudinnehåll

Konstvandringar på sjukhus främjar hälsa visar forskning

Max Liljefors

På två geriatriska avdelningar på Nacka sjukhus har det genomförts så kallade konstvandringar i syfte att öka patienternas välbefinnande. Under 2018 studerade två forskare konstvandringarna, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Resultatet presenteras i rapporten Konst som resurs i geriatrisk vård.

– Människor i lidande kan vara hjälpta av interaktion med konst. Konst kan ge tillfälligt välbefinnande men också en djupare effekt. En del av hälsobegreppet innefattar förmågan att känna hopp, acceptans, att vara ”grundad” i sin livssituation. Där kan konsten vara av betydelse.

Det menar Max Liljefors, professor i konsthistoria som tillsammans med etnolog Åsa Alftberg har gjort en vetenskaplig följeforskning på konstvandringarna på avdelning 61 och 62 vid Nacka sjukhus. Som konstvetare har han tittat på hur konsten förmedlas av personal genom inkluderande samtal med patienterna.

Personalens yrkeskompetens viktig nyckel

I samband med att avdelningarna fick ny konst erbjöds alla anställda en introduktion av en konstpedagog i att samtala öppet kring konsten. På så sätt har personalen fått lära sig att aktivt använda konsten som en integrerad del i vården.

Konstsamtalen har väckt patienternas engagemang och delaktigheten har varit stor, menar forskarna. En framgångsfaktor för det positiva utfallet har varit personalens specifika kompetens.

– Det är tydligt för oss att konstvandringarna i lika hög grad är beroende av den yrkeskompetens som personalen själva för med sig, som av den konstpedagogiska kompetens som de får lära sig. Personalens mellanmänskliga kommunikation och samspel med patienterna, deras förståelse för patienternas särskilda behov och ibland begränsade möjlighet att uttrycka sig, samt deras förmåga att uppmuntra patienterna och få dem att känna sig trygga, är en viktig nyckel för att öppna upp för mötet med konsten.

Den här typen av konstvandringar kan även vara lämplig att etablera inom andra vårdverksamheter, menar Max Liljefors och Åsa Alftberg.

Vandringarna går under namnet ”Resa i tid och rum” och en tillhörande guidebok fungerar som stöd i samtalen kring konstverken.

Läs mer: 

Rapport: "Konst som resurs i geriatrisk vård" av Max Liljefors och Åsa Alftberg

Mer information om konstvandringarna på Nacka sjukhus