Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för kultur och hälsa blir ordinarie verksamhet inom landstinget

Ulrika Lindblad, strateg

Under hösten 2018 har Kompetenscentrum för kultur och hälsa blivit en ordinarie verksamhet inom Stockholms läns landsting. Övergången har skett under efter två år som projekt. Ulrika Lindblad är strategen som leder arbetet på Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Här berättar hon om verksamheten, varför kultur är viktigt och hur olika kulturaktiviteter inom vården kan se ut.

Varför behövs kultur i vård och omsorg?

– När det handlar om våra livsstilssjukdomar och allt fler psykiatriska svårigheter, stress och så vidare så kan vi inte bara titta till det som är sjukt utan vi måste också ta vara på de friska resurser som handlar om en hel människa. Här kan kulturen bidra med verktyg till ordinarie dagens vård. Därför att när man jobbar med kultur jobbar man med hela människan och man jobbar med personens friska resurser.

Hur kan kulturinsatserna se ut?

– Kultur kan se väldigt olika ut i vården. Det kan vara när musiker kommer till en psykiatrisk avdelning, som ett avbrott i deras vardag, och spelar. Det kan också vara att det finns en ateljé som på Sahlgrenska i Göteborg där patienterna själva får måla. Men det kan också vara att vårdpersonalen är bärare av en kulturkompetens och själva jobbar med dans eller rörelse och musik när de jobbar med personer med demenssjukdom.

– Det här finns det belägg för inom forskningen. Men den når inte riktigt fram. Vi behöver hitta metoder och visa på modeller att ”så här kan vi göra i vårt län” och se det som modellexempel som vi kan sprida.

Hur jobbar Kompetenscentrum för kultur och hälsa?

– Fram till nu har Kompetenscentrum för kultur och hälsa varit ett projekt. Nu går vi in och blir en del av landstingets ordinarie verksamhet. Det ger en helt annan stabilitet till arbetet.

– Kulturen kan vara till nytta på många olika sätt, för det finns forskning som redan idag visar det. Och det har politikerna förstått och därför gett oss det här uppdraget. Men den här nyttan är det fortfarande alltför få som känner till. Så vi arbetar för att nå en kritisk massa.

Bild från en intervjufilm med Ulrika Lindblad när hon talar.