Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116896-119526

Anti stigma-teater

Teatersalong

Foto: Nicolas Comte/Unsplash

Under tre terminer har teaterledare arbetat med patienter och vårdpersonal på Mottagning för patienter med nydebuterade psykossjukdomar inom Norra Stockholms psykiatri. Nu satsar Kompetenscentrum för kultur och hälsa på ett följeforskningsprojekt. 

På Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar inom Norra Stockholms psykiatri har man arbetat med drama- och teaterövningar där fokus ligger på det friska och individens egna styrkor. Deltagarnas egna ord, idéer och erfarenheter tas tillvara och kommer till uttryck i manus och scener.

Teaterövningarna tar sin utgångspunkt ifrån Narrative Enhancement and Cognitive Therapy, en gruppbehandling med syfte att lära sig handskas med självstigma. Både deltagare och personal upplever att insatsen har varit givande därför finns nu en gemensam önskan från såväl vårdenheten, Totalnormal och Kompetenscentrum för kultur och hälsa att beforska metoden och utfallet mer systematiskt.

Följeforskningen kommer att genomföras av forskare från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Syftet är att identifiera erfarenheter från patienter, vårdpersonal och chefer som deltar i aktiviteter som genererats från projektet. Vidare är syftet att identifiera om denna kulturintervention kan resultera i ökad självkänsla och minskat själv-stigma hos patienter med en psykossjukdom samt konkretisera metoden för att den ska kunna användas som ett komplement i behandlingen av personer med psykossjukdom. 

Mål med projektet är:
  • Att öka kunskapen om kultur som intervention i psykiatrisk vård.
  • Att drama/teaterövningar prövas att som ett komplement till övrig vård och behandling för att öka välbefinnande och minska själv-stigma hos personer med psykossjukdom.
  • Att en metod utformas för fortsatt implementering av drama/teaterövningar som kan spridas till fler psykosmottagningar i länet och landet.
  • Att inspirera till fortsatt forskning inom området kultur och hälsa

 

Projektet har finansierats genom kulturnämndens Projektstöd kultur och hälsa. Läs mer om stödet på kulturförvaltningens webbplats.