Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116693-118507

Vårt uppdrag

 

”Kultur i vården syftar till att läka och stärka, ge förströelse eller fördjupning. Att få ta del av kulturarrangemang eller genom att själva få vara delaktig i en skapande process, kanske i gemenskap med andra, får oss att känna oss lite mer som den friska människan och lite mindre som en patient.”

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting

 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har fått sitt uppdrag av kulturnämden och hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting. Landstinget har en lång tradition av att arbeta konst och kulturupplevelser i vårdmiljöer. Ändå är  kultur som kunskapsfält inom vården bara i startgroparna. Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar för att länets invånare ska kunna ta del av kultur även när de är på sjukhus eller inom äldreomsorgen.

Kulturen möter framtidens hälsoutmaningar

Huvudstadsregionen står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom äldreomsorgen och inom psykiatrin. Vi blir allt fler, vi lever allt längre och vi bär med oss olika livserfarenheter. Hälso- och sjukvårdslagen anger att all vård ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet – så kallad personcentrerad vård.

Här kan kultur och hälsa som kunskapsfält hjälpa till att främja arbetssätt där individen får stå i centrum. Kultur kan också främja det som Världshälsoorganisationen WHO kallar för existentiell hälsa: en känsla av meningsfullhet. Det är en viktig faktor som har visat sig bidra till hälsovinster inom alla områden av hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. På så sätt är kan vi bli bättre rustade att möta framtidens hälsoutmaningar.