Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116754-118148

Vårdvetenskap

Ämnesområdet vårdvetenskap fokuserar på sjuksköterskans arbete och teoribildningen kring det. Vårdvetenskap ligger nära den kliniska medicinen, men patientens och anhörigas uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Det är huvudområdet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningar och rymmer studier inom flera discipliner som exempelvis omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi.

 

Beyond the visual and verbal: Using participant-produced photographs in research on the surroundings for care at the end-of-life. Carol Tishelman m fl. Denna studie undersöker vilka aspekter av deras omgivning är särskilt betydande för människor som spenderar sina sista dagar där.

 

Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Anna Philipsson, Anna Duberg, Margareta Möller, Lars Hagberg, Dansaktivitet två gånger per vecka som komplement till ordinarie skolhälsoaktiviteter har visat sig vara kostnadseffektiv i relation till skohälsoaktiviteter enbart.

 

Room for Death. International museum-visitors' preferences regarding the end of their life. Olav Lindvist och Carol Tishelman. I denna studie ligger fokus på allmänehetens preferenser gällande miljöer och platser avsedda för döende.

 

"I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Anna Duberg, Margareta Möller, Helena Sunvisson. Denna kvalitativa utvärdering var en del av en randomiserad klinisk studie av dansintervention med tonårsflickor med psykiska besvär. Flickornas erfarenheter av dansinterventionen kan sammanfattas med att dansen kändes berikande och gav flickorna handlingskraft som i sin tur verkade positivt på deras självförtroende och de upptäckte en ny förmåga att ”ta plats”. Resultat från denna studie kan ge praktisk information för utveckling av framtida interventioner för tonårsflickor med psykiska besvär.