Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116802-118710

Utbildning hos SMI

Nu är det möjligt för den arbetar med äldre inom vård och omsorg att få lära sig att använda musik och rörelse som praktiska verktyg i det dagliga arbetet.

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting och i samråd med konstnärligt verksamma inom vård och omsorg, tagit fram en uppdragsutbildning som kan underlätta för ett personcentrerat arbetssätt. Kursen heter Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hpSe läs mer om den nya utbildningen på SMI:s hemsida. 

Utbildningen bidrar till att uppnå Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som lyfter fram bemötandemetoder som vårdarsång och strukturerade insatser med musik, sång och dans som redskap i en personcentrerad vård och omsorg. 

Läs nyheten med experternas kommentarer om utbildningen