Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116737-118564

Rehabilitering med kultur

Dans_sjal

I Rehabilitering med kultur får deltagarna ägna sig åt dans, musik och målning. Foto: Filip Carlsson. Syntolkning: En kvinna ler och dansar med sjalar.

”Trots att jag hade ont mådde jag bättre psykiskt efter passen. Önskar att det fanns fler sådana här program som hjälper mig att slippa nedstämdhet.”

 ”Särskilt musiken hjälpte mot nedstämdhet. Även hemma mådde jag bättre när jag kom hem.”

Citat från anonyma deltagare

Kulturaktiviteter kan minska smärta och isolering

I projektet Rehabilitering med kultur på Danderyds sjukhus Högspecialiserad smärtrehabilitering erbjuds rehabilitering med kulturaktiviteter. Under åtta veckor, två tillfällen per vecka får deltagarna både ta del av andras konstnärliga uttryck och med eget skapande inom musik, rörelse, bildkonst och hantverk.

Gemensamt för deltagarna är att de lever med långvarig smärta, har basala kunskaper i det svenska språket och är därför delvis i behov av språktolk.

Målet med projektet är att påvisa om bland annat kulturaktiviteterna påverkar deltagarnas grad av smärtsymtom, förbättrar det psykiska välbefinnandet, samt minskar deras känsla av isolering och utanförskap i samhället.

Forskning om rehabiliteringens effekter

Kvalitativ forskning bedrivs med inriktning på deltagarnas erfarenheter och nytta av kulturaktiviteter i rehabiliteringen. Även kvantitativ forskning bedrivs genom omfattande enkätundersökningar före- och efter rehabiliteringen, samt efter ett år. Dessutom görs medicinska undersökningar genom blodprover, blodtryck och pulstagning före och efter rehabiliteringen. Utvärdering av rehabiliteringens effekter med resultat kan bidra till områdets evidensbasering och skapa rekommendationer för hur arbete med rehabilitering med kultur på sikt kan bedrivas.

Forskarteamet består av Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, universitetslektor, rehab- och vårdutvecklare, Georg Drakos, docent i etnologi och Helena Bani-Shoraka, Senior Lecturer in Interpreting Studies.

Har du frågor, kontakta projektledare Annika Olin: annika.olin@sll.se