Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116787-118314

Nordisk kultur- och hälsakonferens

Nordisk konferens
Kultur och hälsa genom hela livsspannet – ett kunskapsfält med potential

Välkommen till en dag där nordiska forskare och verksamma inom vård, omsorg och kultur delar med sig av sina erfarenheter. Huvudtalare är Lord Howarth of Newport, vice ordförande för British All-party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing. Mötet organiseras inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018, och hålls på engelska.

Tid: Fredag 4 maj kl. 08.45-17.15

Plats: Coor Konferens-och utbildningscenter, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Solnavägen 30, Stockholm

Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som är verksam som medarbetare, kulturutövare, forskare eller beslutsfattare med koppling till hälso- och sjukvård eller omsorgsverksamhet inom hela Norden.

Syfte: Kultur och hälsa är ett växande kunskapsfält i de nordiska länderna. Fältet har potential att komplettera och bidra till ökad hållbarhet inom dagens vård och omsorg. Konferensen är ett försök att spegla den bredd av kompetenser och synsätt som präglar området och öppna upp för ett nordiskt erfarenhetsutbyte. Tanken är att bidra till ökad kunskap genom att uppmuntra till en fördjupad förståelse mellan olika parter: forskare med olika bakgrund, kulturutövare, verksamma på fältet och beslutsfattare.  

Pris: Konferensen är kostnadsfri. Lunch och kaffe ingår.

 

Se hela programmet här.

Anmäl dig till konferensen här.

 

“It is time to recognise the powerful contribution the arts can make to health and wellbeing.”

Lord Howarth of Newport, ur rapporten Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing.