Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116744-118068

Länsmusiken

Länsmusiken har uppdrag av Stockholms läns landsting att arbeta främjande med musik i länet med prioritet barn och unga.

Länsmusiken tar varje säsong fram ett subventionerat musikutbud med stor bredd och hög kvalitet för skolor och kommuner. Länsmusiken arbetar också med olika projekt som Klåjnklådan, ett paket med instrument för barn. I samarbete med Kompetenscentrum ska Länsmusiken nu ta fram en version av Klåjnklådan för äldre. Tanken är att den ska kunna hyras ut till äldreomsorgsavdelningar i länet under 2018. Mer information kommer. 

Länsmusiken bidrar också till landstingets projekt Rehabilitering med kultur på Danderyds sjukhus. Två musikterapeuter arbetar med gruppen, där deltagarna får träna sin röst i sång- och härmövningar och själva spela harpa, lyra och trumma. Följeforskningen ska bland annat undersöka hur musiken hjälper till att läka och på så sätt kunna utveckla det terapeutiska som kulturen/musiken bidrar med.

Under 2017 har Länsmusiken samarbetat med Solna kommun och musikern Per Boysen som med instrumentet chapman stick har arbetat för och med patienter inom socialpsykiatrin. Länsmusiken planerar att fortsätta utveckla musikprojekt för denna målgrupp under 2018.

I övrigt har Länsmusiken regelbundet kontakt med olika särskolor i länet som de samarbetar med i olika projekt. Många av eleverna besöker också Länsmusikens skolkonserter på Musikaliska som publik.