Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116752-118280

Kultur och samhälle

Rubriken Kultur och samhälle är ett sätt att gruppera alla de publikationer som inte faller in under regelrätt medicinsk och/eller vårdvetenskaplig forskning. Här ryms medicinsk humaniora likväl som musikterapi och dramapedagogik samt andra vetenskapliga inriktningar som intresserar sig för människans sociala, kulturella, historiska, estetiska, praktiska och existentiella villkor – allt inom ramen för kunskapsområdet kultur och hälsa.

 

Kultur och hälsa i praktiken Ola Sigurdson & Annica Sjölander (red.) Den här antologin visar hur kulturens positiva effekter konkret kan användas och tillämpas i olika verksamheter.

 

Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell (red.) Antologin presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. Översikter av den nationella och internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring sambandet mellan kulturaktiviteter och hälsa i den yrkesarbetande befolkningen och hos de äldre.

 

Människan i vården: etnografi, vård och drama Carola Skott, Lisen Dellenborg, Margret Lepp, Kristina Nässen. I denna bok möts vårdare och forskare med syftet att tillsammans skapa utrymme för ”god vård” i en kontext av det som dåvarande svensk sjukvård präglades av: normativa, hierarkiska strukturer. Här ges förslag på hur professionellt vårdande och vetenskapliga vårdstudier skulle berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och en omsorgsfull tolkning av berättelser.

 

Möten Musik Mångfald: Perspektiv på musikterapi Anci Sandell, Ingrid Hammarlund, Anna-Karin Kuuse, Linn Johnels (red.) En antologi om musikterapi som riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.

 

Body and Emotion: The Aesthetics of Illness and Healing in the Nepal Himalayas Robert R. Desjarlais. Denna monografi är en studie av relationen mellan kultur och känslomässigt lidande, en undersökning av de kulturella krafterna som påverkar, känner till och läker allvarlig smärta och sjukdom.

 

Kulturhälsoboxen. 6 böcker om kulturens plats i vården och egenvården. Eva Bojner Horwitz (red.) Kulturhälsoboxen innehåller sex böcker om kultur och hälsa som representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, teater, film, bild och stillhet. Boxen innehåller också Kulturpalettboken som sammanfattar resultatet från forskningsprojektet ”Kulturpaletten på vårdcentraler”.

 

Kultur för hälsans skull Eva Bojner Horwitz. Forskning visar att hjärnans formbarhet kan påverkas när vi upplever kultur. I boken förklarar författaren hur olika kulturella aktiviteter påverkar kroppen och hur ett förändrat medvetande ökar livskvaliteten.

 

Music and public health – An empirical study of the use of music in the daily life of adult Danes and the health implications of musical participation. Ola Ekholm, Knud Juel och Lars Ole Bonde.